تفکرزدایی در جهان امروز

27 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رامین جهانبگلو – استاد دانشگاه تورنتو: در اینترنت و شبکه های اجتماعی شاهد یک نوع تفکرزدایی هستیم که وقاحت اندیشه است زیرا هرکس به خودش اجازه می دهد درباره چیزی که نمی داند نظر بدهد.