اخرین خبرها از وضعیت رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانواده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام می گویند بر اساس خبرهایی که دریافت کرده اند، مقامات قضایی در ایران قصد دارند طی روزهای آینده و پیش از آغاز ماه محرم رامین را اعدام کنند.