اخرین خبرها از وضعیت رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

خانواده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام می گویند بر اساس خبرهایی که دریافت کرده اند، مقامات قضایی در ایران قصد دارند طی روزهای آینده و پیش از آغاز ماه محرم رامین را اعدام کنند.