اسکاتلند و ایرلند شمالی از نتیجه همه پرسی بریتانیا راضی نیستند

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بریتانیا متشکل از انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی است. اسکاتلند و ایرلند شمالی مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه بودند. حالا هر یک به فکر چاره ای برای ماندن در این اتحادیه هستند. گزارش گیتا آرین