گفت وگو با رامش سپهرراد، سخنگوی کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸

16 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رامش سپهرراد سخنگوی کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ و عضو هیات مشورتی سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا توضیحات بیشتری درباره هدفهای کنوانسیون ارائه می دهد.