تور شکیبایی در مدرسه شبانه روزی هزاره رمضان

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمله به سه کلیسا طی ماه گذشته در اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان در جهان مردم این کشور را کمی نگران کرده زیرا که از احتمال درگیری مذهبی خبر می دهد. حالا در ماه رمضان، برخی از مدارس پیروان ادیان دیگر را برای گفتگو در جهت درک متقابل در کنار هم دیگر می آورند.