ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجائی شهر

12 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین طبرزدی، فرزند حشمت الله طبرزدی، یکی از این زندانیان به صدای آمریکا می گوید که تعدادی از اعضای خانواده های این زندانیان نیز از امروز به این اعتصاب پیوسته اند