راهپیمایی سکوت سپرده گذاران موسسه کاسپین مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی

04 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخشی از اعتراضات سپرده گذاران موسسه کاسپین در روز سه شنبه ۴ اردیبهشت به راهپیمایی سکوت اختصاص داشت. در بخش‌های دیگری از این اعتراضات معترضان با شعار دادن علیه رئیس بانک مرکزی ایران خواستار ممنوع الخروج شدن و محاکمه او شدند.