عفو بین‌الملل: از ایران بخواهید آزار هنرمندان را متوقف کند

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل همزمان با روز جهانی آزادی موسیقی از هنرمندان و فیلمسازان در سراسر جهان خواسته است تا از حکومت ایران بخواهند به صدور حکم زندان و آزار و اذیت سه موسیقی دان و فیلمساز ایرانی پایان بخشد.