اعتراض عفو بین الملل به آزمایش بکارت از آتنا فرقدانی

18 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عفو بین الملل به شیوه برخورد با آتنا فرقدانی فعال مدنی زندانی در ایران اعتراض کرد. اطلاعیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر می گوید گزارشهایی دریافت کرده است که نشان می دهد در ماه مرداد از این زندانی سیاسی تست بکارت و بارداری گرفته شده است.