راه های مهار و کاهش قدرت تخریبی زلزله

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زمین لرزه هرساله جان هزار ان نفر را می گیرد. اما دانشمندان هم بیکار ننشسته اند و بطور مداوم در پی پیداکردن راهی برای مهار و کاهش قدرت تخریبی زلزله هستند.