رافائل گوردون و کلام ترانه های عامیانه

07 مهر 1388
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رافائل گوردون کلام ترانه های عامیانه را مبنای انگیزه و کارآفرینی اجتماعی قرار داده است