نمایش "قلب و نور"

23 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالن رادیو سیتی که خود یکی از بناهای مشهور نیویورک است صحنه نمایشی خواهد بود که بر این بناهای تاریخی متمرکز است. گزارش ادم فیلیپس از تمرین های این نمایش به نام "قلب و نور"