گفت و گو با مدیران شبکه های اجتماعی، نیاز مبارزه با فعالیت گروههای تروریستی این شبکه هاست

06 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالان مبارزه با استفاده گروه های تروریستی از شبکه های اجتماعی، معتقدند کنگره آمریکا باید با @شرکت های گرداننده شبکه های اجتماعی در مورد کنترل بهتر این شبکه ها به گفتگو بنشیند. گزارش گیتا آرین