رادان : طرح امنیت اخلاقی ادامه خواهد یافت

03 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد رضا رادان ، جانشین رئیس پلیس ایران گفته است که هیچکس نمی تواند طرح امنیت اخلاقی را با فرمان یا دستور تعطیل کند. اجرای این طرح که با انتقاداتی همراه بوده است، هر ساله با آغاز فصل گرما خبر ساز می شود. گزارش از کوروش صحتی