رابین رایت عضو موسسه صلح آمریکا

21 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید ایگٍنیشٍس ، مقاله نویس معتبرروزنامه واشنگتن پست و رابین رایت عضو موسسه صلح آمریکا و مرکز وود رو ویلسون روز پنجشنبه 9 ژانویه در نشستی در واشنگتن از برداشتهای خود از سفر اخیر شان به ایران سخن گفتند. شهلا آراسته خبرنگار واشنگتن صدای آمریکا از این نشست گزارش میدهد