گفت و گو با برگزار کننده نشست «محاظت در برابر ایران هسته‌ای»

12 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خاخام اشمولی بوتیچ، برگزار کننده نشست «محافظت در برابر ایران هسته‌ای» در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هدف از برگزاری این نشست را نشان دادن خطر ایران اتمی اعلام کرد. او گفت که به حکومت ایران نباید به هیچ وجه اعتماد کرد.