قیمت خودرو در ایران ترمز برید

11 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پا به پای افزایش بی رویه قیمتها در ایران، قیمت خودرو نیز به سیر صعودی خود ادامه می دهد. فعالان و دست اندارکاران بازار افزایش نرخ ارز در کنار کاهش شدید عرضه را عامل گرانی بی سابقه خودرو عنوان می کنند. گزارش از وفا آذربهاری.