عقيم شدن يک کودتا برای سرنگونی دولت ترکيه

08 مهر 1388
بشنوید
عقيم شدن يک کودتا برای سرنگونی دولت ترکيه
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.