قوه قضائیه: بازدید احمدی نژاد از اوین به مصلحت نیست

02 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع دیدار محمود احمدی نژاد از زندان اوین چند هفته ای است که رسانه ها را به خود مشغول کرده است. پاسخ به این پرسش که آقای احمدی نژاد در نهایت موفق به بازدید از زندان اوین خواهد شد یا خیر موضوع گزارش احمد باطبی است.