قوانین تن فروشی در اروپا و آمریکا

08 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شهری که روسپیگری یک حرفه به شمار می رود و محدودیت و مجازاتی برايش وجود ندارد، به راحتی می توانید محل کار تن فروشان را مثل بقیه حرفه ها در سطح شهر ببینید. محله هایی خاص با ویترین های مخصوص این کار. روسپیگری که هنوز در بعضی کشورها با مجازاتهايی مانند شلاق، زندان و حتی اعدام روبروست، اکنون در 50 درصد کشورهای جهان قانونیست.