قوانین جدید آموزش و پرورش

06 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش ایران می‌گوید برخی موارد شیوه‌نامه جنجالی استخدام معلمان که مواردی مانند نداشتن لهجه را برای معلم درنظر گرفته بود، تغییر خواهد کرد. اما آیا شما اساسا موافق وجود چنین معیارهایی در گزینش معلمان هستید؟