چطور پایتخت اکوادور با چند سازه و نورپردازی، به شهر جان دوباره داد

18 مرداد 1397