وزیر اول اسکاتلند در حضور ملکه الیزابت اتحاد ملت خود را ستود

12 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيکولا استرجن، وزير اول اسکاتلند در يک سخنرانی به مناسبت افتتاح پنجمين جلسه پارلمان اسکاتلند در حضور ملکه الیزابت و پرنس فيليپ همسر وی از اسکاتلند به عنوان يک ملت واحد، روشنفکر و فراگير ياد کرد. [[SOT]]