تلاش دانشمندان بریتانیایی در تولید اولین کامپیوتر کوانتومی

18 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفته می‌شود در صورت تولید کامپیوتر های کوانتومی، این کامپیوتر ها خواهند توانست مشکلاتی را که کامپیوتر های امروزه قادر به حل آن نیستند در زمانی کوتاه حل کنند. دانشمندان بریتانیایی تلاش می کنند موانع بر سر راه تولید اولین کامپیوتر کوانتومی جهان را از میان بردارند.