قدمی مهم برای تولید کامپیوترهای کوانتومی؛ منتظر کامپیوترهای سریعتر باشید

02 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان بریتانیایی می گویند یک مانع عمده برای تولید اولین کامپیوتر کوانتومی جهان را از میان برداشته اند. کامپیوتر کوانتومی فوق العاده سریع تر از کامپیوترهای امروزه خواهد بود و می تواند به درک ما از محیط اطرافمان کمک کند.