ساخت یک آنتی بیوتیک جدید که با نرم افزار کامپیوتری قابل تغییر است

16 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان دانشگاه کلرادو و انیستیتوی تحقیقاتی بیوفرانتی یِرز آنتی بیوتیک جدیدی تولید کرده اند که در صورت بروز مقاومت دارویی، از طریق یک نرم افزار کامپیوتری، قابل تغییر و تعدیل است. گزارش شیده رضایی