دانشمندان آمریکایی تازه ترین سیستم اطلاع رسانی و هشدار زلزله را راه اندازی کردند

20 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان آمریکایی برای دریافت سریعتر نشانه های وقوع زلزله، یک سیستم اطلاع رسانی جدید با استفاده از یک سامانه هوشمند راه اندازی کردند.