مهندسان ایتالیایی در تلاش برای کاهش خسارات زلزله های بزرگ

27 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اواخر پائیز گذشته ۲۹۹ نفر بر اثر زمین لرزه ای به قدرت شش و دو دهم در مقیاس ریشتر در منطقه «اکوملی» در مرکز ایتالیا کشته شدند. مهندسان ایتالیائی در حال بررسی راه هایی برای کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از زمین لرزه اند.