قطعی برق

13 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما هم با مشکل قطعی برق مواجهید؟ قطعی برق چه مشکلات و خسارت‌هایی برای شما به دنبال داشته است؟