قطعنامه غير اجرايی سازمان ملل از سوريه خواست دست از خشونت ها بردارد

01 اسفند 1390
بشنوید
قطعنامه غير اجرايی سازمان ملل از سوريه خواست دست از خشونت ها بردارد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.