قطع یارانه، مشکلات اقتصادی طبقه متوسط

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یارانه نقدی یا هدفمند: کدام بهتر است؟ به نظر شما یارانه چه تاثیری بر افزایش قیمتها دارد؟