قطع خدمات ماهواره ای يوتل ست به جمهوری اسلامی ایران

24 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت یوتل ست ارائه خدمات ماهواره ای خود را به جمهوری اسلامی ایران قطع کرد. یوتل ست امکان پخش ماهواره ای بسیاری از شبکه های داخلی و برون مرزی ایران را در فضای اروپا بر عهده داشت. پرس تی‌وی، الکوثر، العالم در بیانیه ای این اقدام یوتلست را غیرقانونی ، قابل پیگیری و نشان گر عدم تعلق خاطر غرب به ازادی بیان دانسته اند. گزارش از احمد باطبی.