قطع ارتباط سوئیفت با شماری از بانکهای جمهوری اسلامی ایران

21 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوئیفت جامعه غیرانتفاعی جهانی ارتباطات مالی بین بانکی مستقر دربلژیک، روز دوشنبه ارتباط خود را با شماری از بانکهای جمهوری اسلامی که گفته از سوی این نهاد نامشخص تشخیص داده شده، قطع کرد.