قطع آب و برق

21 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما هم با مشکل قطعی آب و برق مواجهید؟ قطعی آب و برق چه مشکلات و خسارت‌هایی برای شما به دنبال داشته است؟