قطع آب بر روی فلسطينيان ساکن شرق اورشليم

12 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران فلسطينی در چندين محله مسکونی در شرق اورشليم از ماه گذشته با قطع جريان آب رو به رو هستند. از ديد فلسطينی ها اين مسئله ريشه در برخوردهای تبعيض آميز اسرائيل دارد. گزارش از پروانه هدايت.