قصه فندق شكن پيش از تبديل شدن به باله و كتاب آشپزی سورئال سالوادور دالی

03 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پيوند كريسمس و ادبيات، باله فندق شكن قصه ای تلخ كه بعدها شيرين شد، بازنشر كتاب آشپزی سالوادور دالی هنرمند سورئال.