قصاص، اسید پاشی، قوانین مدنی، در نگاهی به فیلم لانتوری

25 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما نگاه فیلم لانتوری به اسید پاشی منصفانه است؟ چرا؟ آیا کسانی که قربانی اسیدپاشی نبوده اند حق اظهار نظر ندارند؟ می گویند «در عفو لذتی است که در انتقام نیست». آیا این ضرب المثل ایرانی شامل اسیدپاشی هم می شود؟ مجازات اسیدپاشی شامل چه کسانی باید بشود؟