قرص های روز بعد...

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يکی از را ه های مقابله با فرزند ناخواسته استفده از قرص هايی است که در آمريکا اصطلاحا به آن می گويند «قرص روز بعد.» گزارش از شیده رضایی.