قرض الحسنه و نهادهای نظارتی

02 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجربه شما با صندوقهای قرض الحسنه چه بوده؟ آیا راضی هستید؟ به نظر شما برای بهبود قرض الحسنه ها چه باید کرد؟ آیا اصلاً با وجود بانکهای دولتی که به شیوه ای اسلامی اداره می شوند وجود قرض الحسنه ها لازم است؟