قربانیانی که مجسمه یادبود ندارند

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالگرد جنگ ایران و عراق نزدیک است. جنگی که نتایج بی شماری در پیش داشت از جمله عواقب و خاطرات تلخ بسیاری از کودکان در این جنگ. کودکان جنگی که ما انتظار داریم در بزرگسالی عصبانی نشوند، اعتماد به نفس داشته باشند و بتوانند خونواده را در آرامش به بهترین شکل ممکن هدایت کنند. جامعه انتظار آرامشی را از کودک جنگ دارد که هیچگاه آن آرامش را به وی نداده است.