قربانیان تصادفات جاده ای در ایام نوروز

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امسال همچون سالهای گذشته جاده های ایران در طول تعطیلات نوروزی قربانیان زیادی گرفته است. چگونه می توان از تصادفات جاده ای پیشگیری کرد. شما در مسافرتهای خود چه تدابیری می اندیشید؟