قربانیان تصادفات جاده ای در ایام نوروز

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امسال همچون سالهای گذشته جاده های ایران در طول تعطیلات نوروزی قربانیان زیادی گرفته است. چگونه می توان از تصادفات جاده ای پیشگیری کرد. شما در مسافرتهای خود چه تدابیری می اندیشید؟