قربانيان جنگ کثیف آرژانتین

02 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک گروه حقوق بشر آرژانتینی می گوید هویت یکی دیگر از کودکان دوران جنگ کثیف آرژانتین را شناسایی کرده است. جنگ کثیف نامی است که به دوران پر خشونت دیکتاتوری نظامی آن کشور بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ داده شده است.گزراش از علی هاشمی.