قربانیان جنگ داخلی سوریه

27 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادستان پیشین دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در سییرالئون می گوید تصاویر مشمئز کننده ای از قربانیان جنگ داخلی سوریه که به شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان داده شده است «شواهد آشکاری» از وقوع جنایات جنگی در این کشور است. گزارش از کوروش صحتی.