قرادادهای جدید نفتی ایران

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لغو تحریم های اقتصادی ایران می تواند فرصت مناسبی در اختیار این کشور قرار دهد تا تولید و صادرات نفت را افزایش دهد. وزارت نفت ایران امیدوار است با ارایه قراردادهای جدید نفتی، شرکتهای بزرگ نفتی جهان را تشویق به حضور در میادین نفت و گاز ایران کند.