قهرمان شمشیربازی زن ایرانی در آمریکا

13 مهر 1391
بشنوید
قهرمان شمشیربازی زن ایرانی در آمریکا
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنگامی که قهرمان شمشیر بازی ایران و در اوج بود لقب دختر شاد شاد شاد را به او داده بودند چون همیشه می خندید و انرژیش تمامی نداشت. گیتی محبان در 61 سالگی مثل 21 سالگیش شمشیر می زند. به سراغ این ورزشکار قدیمی رفتیم تا داستانش را بشنویم. گزارش مهتاب کوثری.