قهرمان مسابقات اتومبیلرانی در اغما

19 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با وجود گذشت یکصد روز، میکل شوماخر، قهرمان سابق مسابقات اتومبیلرانی هنوز در اغما بسر می برد. تقریبا سه ماه پیش، آقای شوماخر هنگام اسکی در ارتفاعات آلپ بشدت با صخره ای برخورد کرد و به اغما رفت.