قفل شدن سیستم بانکی ایران

22 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که بانک ها بحرانی ندارند، اما رئیس اتاق بازرگانی ایران از قفل شدن سیستم بانکی خبر می دهد. گزارش از وفا آذربهاری.