عقب نشینی دولت از اجرای فاز دوم یارانه ها

23 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سردرگمی بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هم چنان ادامه دارد. در حالی که یکی از وزرای اقتصادی دولت اعلام کرد،اجرای این قانون بستگی به تصمیم مجلس دارد؛نمایندگان مجلس، انسجام نظری در این زمینه ندارند. گزارش از وفا آذربهاری