قاتلان دو دختر نوجوان در هند شناسايی شدند

11 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه متهم پرونده تجاوز و قتل دو دختر نوجوان در ايالت اوتارپرداش هند به جرم خود اعتراف کردند. جستجوها برای يافتن دو متهم ديگر پرونده همچنان ادامه دارد. اين افراد متهم هستند که هفته گذشته به دو دختر نوجوان از يک خانواده فقير روستايی در ايالت اوتارپرادش تجاوز کرده و سپس آنها را به دار آويختند. گزارش از پروانه هدايت.