اولین نمایشگاه پیشرفت های کشور های عربی در قطر

30 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین نمایشگاه پیشرفت های کشور های عربی در دوحه (پایتخت قطر) افتتاح شد. در این نمایشگاه راهکارهایی به منظور پیشرفت اقتصادی برای کشور های در حال پیشرفت عرب به نمایش گذاشته شده است.